HomeMates

Aan de slag met de derde succesfactor

De zogenaamde ‘derde succesfactor van renovaties met energieambities’ staat centraal bij het onafhankelijke kennisplatform Homemates. Dit kennisplatform is erop gericht professionals die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij dergelijke opgaven te helpen bij het succesvol inzetten van de factor ‘menselijk gedrag’ (naast de bekende succesfactoren ‘functionerende techniek’ en ‘voldoende budget’). Het gaat daarbij om het enthousiasmeren van bewoners (samen willen) door het verbinden van de energieopgave aan andere opgaven waarover men al enthousiast is (samen brengen). Dit laatste door middel van samenwerking met uiteenlopende partijen.

Anke van Hal

Verhalen over de derde succesfactor

Blog • Anke van Hal

Verruimen van het speelveld

Kennisbommetje

Bergen op Zoom; duurzaam wonen kopen bij Reimarkt

Mooi verhaal