HomeMates

Aan de slag met de derde succesfactor

De zogenaamde ‘derde succesfactor van renovaties met energieambities’ staat centraal bij het onafhankelijke kennisplatform Homemates. Dit kennisplatform is erop gericht professionals die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij dergelijke opgaven te helpen bij het succesvol inzetten van de factor ‘menselijk gedrag’ (naast de bekende succesfactoren ‘functionerende techniek’ en ‘voldoende budget’). Het gaat daarbij om het enthousiasmeren van bewoners (samen willen) door het verbinden van de energieopgave aan andere opgaven waarover men al enthousiast is (samen brengen). Dit laatste door middel van samenwerking met uiteenlopende partijen.

Anke van Hal

Verder van huis

Blog • Anke van Hal

Omgang met weerstand

Kennisbommetje

Koning voor 1 dag!

Mooi verhaal