HomeMates

Verduurzaming bestaande woningbouw Training

Door: Anke van Hal, Doris de Bruijn, Maurice Coen en Sean Vos
Ontwikkeld door: BOB opleidings centrum in samenwerking met SlimRenoveren en Nyenrode Business Universiteit in opdracht van OTIB en ISSO
Doelgroep: Deze training is bedoeld voor professionals die de bestaande woningvoorraad willen verduurzamen of opdracht hiertoe willen geven. De training wordt op hbo-niveau gegeven.
Kosten: 2.295,-

We zitten middenin de energietransitie en nog niet alles is uitontwikkeld. Dat levert een hoop vragen op. Daarentegen is er ook al veel geprobeerd, geëxperimenteerd en bereikt door koplopers, bouw- en installatiebedrijven, corporaties en gemeenten. Van die kennis en ervaringen hebben we een heleboel geleerd.

Hoe, wat en waarom?

In deze vierdaagse training bespreken we, aan de hand van praktijkvoorbeelden, met elkaar wat er in bepaalde situaties wel en niet mogelijk is. We gaan in op het hoe en wat. Hoe renoveer en bouw je met hoge energieambities? Welke mogelijkheden zijn er? Wat komt er bij kijken? (Prestatiegarantie, bewoners, integrale concepten, enz.)

Daarnaast besteden we ook aandacht aan het waarom. Waarom doen we dit? En waarom zou je het doen als aanbieder/opdrachtgever? Wat zijn de consequenties? Wat betekent het voor mij en voor mijn organisatie en de samenwerking met anderen?

Inhoud

Tijdens de lesdagen speelt techniek een belangrijke rol, maar de integrale aanpak (technisch, organisatorisch en economisch) staat centraal, in combinatie met het inspelen op klantenwensen en -behoeftes en het afstemmen van de eigen organisatie op deze nieuwe werkelijkheid.

Contact

Voor meer informatie en aanmelding, ga naar de website van BOB.

Programma

Dag 1 Duurzaamheid en energietransitie
Een duurzame businesscase
Dag 2 Samenwerken met bewoners en betrokkenen en reality game
Wat betekent dit voor mijn organisatie?
De stip op de horizon: CO2-neutraal en circulair in 2050
Dag 3 Techniek en praktijk
Verduurzamen met huurders en woningeigenaren
Dag 4 De financiële kant van renoveren
Het proces van vragen, aanbieden en garanderen