HomeMates

Heerenveen; bijzonder samenwerkingsverband

Auteur: Anke Woningen in bewoonde staat in een paar dagen tijd heel energiezuinig krijgen gebeurt de laatste tijd geregeld. Denk onder andere aan de initiatieven van de Stroomversnelling rond het Nul-op-de-Meterconcept. Wat het project aan de Commandeurstraat in Hereenveen van woningcorporatie Accolade echter onderscheidt van deze initiatieven is dat de productontwikkeling geheel in handen was van een consortium van leveranciers en adviseurs.

Heerenveen; bijzonder samenwerkingsverband

© Built4U

Te weten de leveranciers Kingspan Unidek, Doorwin en Zehnder-J.E. StorkAir en de adviseurs Trecodome, The Source Group en Van Aken Architecten. Deze zes partijen ontwikkelden gezamenlijk, uitgaande van de LEAN-principes voor efficiënt werken, een woningrenovatieconcept waarbij de schil van de woning wordt vervangen. Het product dat de corporatie kreeg aangeboden was vrijwel geheel uitgewerkt. Het moest alleen nog worden aangepast aan de specifieke locatie.

Built4U schetste daartoe samen met de architect het straatbeeld, leverde digitaal een voorlopig driedimensionaal ontwerp aan (BIM) en maakte middels een factsheet het energieverbruik (voor en na renovatie) inzichtelijk. Ook werd een kostenraming gemaakt voor het volledige project. Vervolgens werden de bewoners betrokken. Zij beslisten mee over het uiterlijk van de woning. Dat gebeurde tijdens de bewonerssessies. Daaruit kwam een digitaal driedimensionaal detailontwerp (BIM) voort, op basis waarvan de vergunningen en ontheffingen werden aangevraagd. In deze fase werden ook alle vragen betreffende financiering beantwoord.

De uitvoering vond plaats binnen vijf dagen waarbij de bewoner in zijn woning kon blijven. Gedurende het proces werd het effect van de maatregelen gemonitord door een luchtdichtheidstest. Dit omdat Built4U naast productgarantie ook garantie geeft op de productprestatie.

In het project in Heerenveen werd nauw samengewerkt met een basisschool in dezelfde straat. Binnen een op de renovatie gericht project over energiebesparing maakten de leerlingen tekeningen die groot op de schuttingen werden afgedrukt die ten behoeve van de bouwwerkzaamheden waren geplaatst. Daarnaast werd een themaweek ‘Duurzaamheid en Energie’ georganiseerd waarbij de kinderen spelenderwijs leerden omgaan met energiezuinigheid.

Amsterdam; omvangrijk participatietraject KUUB: de kracht van een stagaire