HomeMates

Djoera Eerland Marketeer Buurtkracht

Ik ben 20 jaar werkzaam in de energiesector, zowel aan de kant van de leverancier als van de netwerkbeheerder. De rode draad is altijd geweest: diep inzicht krijgen in wat mensen drijft, wat hun behoeftes zijn en daar proposities op ontwikkelen. Dat doe ik nu bij buurkracht: de kracht die buren samen hebben om hun buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.