HomeMates

Maurice Coen Organisatieadviseur en onderzoeker

Achter elke vorm van organiseren ligt het idee dat je samen meer kan bereiken dan alleen. En als het product ‘wonen’ is, lijkt het niet meer dan logisch dat bewonersbelangen centraal moeten staan om succesvol te zijn. Als organisatieadviseur en onderzoeker vind ik het belangrijk, en interessant, om telkens weer te ontdekken welk duwtje een organisatie nodig heeft om dit ook te zien. Zodat ik ze kan helpen om het daadwerkelijk te gaan doen.