HomeMates

René Schellekens Adviseur RVO

Al jaren ben ik met lokale overheden en diverse stakeholders bezig met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Technisch kan het allemaal worden geregeld. De uitdaging ligt bij mensen. Ze moeten het willen, kunnen en doen. Dat geldt voor zowel de consumenten als de markt. Het draait om belangen. Wordt het persoonlijk-, organisatie- en/of bedrijfsbelang gediend, dan is de kans groter dat men tot actie overgaat. Soms is dat belang duidelijk en soms moet het nog expliciet gemaakt worden. Momenteel ben ik bezig met het expliciet maken van de belangen die worden gediend met verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, door middel van onderzoek. Door op basis van belangen verbinding te leggen tussen diverse organisaties en bedrijven, wordt er meer mogelijk. Tevens houd ik mij al sinds 2010 bezig met energie armoede.