HomeMates

Draaien aan knoppen

A. van Hal, B. Dulski, A.M. Postel - december 2008

Het Center for Sustainability (CfS) van Nyenrode heeft het initiatief genomen voor onderzoek gericht op de rol van het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het implementeren van energiebesparende maatregelen in woningbouw van eigenaar-bewoners. Omdat dit initiatief nauw aansluit op de doelstellingen van het programma Meer met Minder, heeft het ministerie van VROM financiering van dit project mogelijk gemaakt.

Lees de publicatie

Draaien aan knoppen