HomeMates

Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken

Marlou Boerbooms, Sera Koolmees - april 2017

Op veel plekken in Nederland zijn mooie resultaten zichtbaar op het gebied van energiebesparing in de sociale huursector. In deze inspiratiegids zijn enkele krachtige voorbeelden verzameld.

In het hoofdstuk ‘Tips uit de praktijk’ staan tips voor huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector. Het hoofdstuk ‘Ambitie voor energiebesparing in de sociale huursector’ gaat in op de doelen op het vlak van energiebesparing en duurzame groei. De 12 factsheets gaan in op een concrete prestatieafspraak met verhalen, feiten, referenties, tips en video’s over de aanpak van verduurzaming. Elke factsheet kent binnen de verschillende thema’s de onderdelen ‘slim’ samenwerken, financieren, techniek, aanbod en gedrag.

Dit is een publicatie van Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Woonbond, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (herziene uitgave april 2017).

Lees de publicatie

Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken