HomeMates

Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden engergiebesparing

Marlou Boerbooms, Henk Diepenmaat & Anke van Hal - oktober 2010

Je hebt geen garantie op succes. Je weet nooit van te voren wat zal werken en wat niet. Je kunt alleen maar proberen kennis en ervaringen – juist ook van anderen – optimaal te integreren door succesfactoren te benutten en faalfactoren te vermijden. En door af en toe op basis van de opgedane kennis iets heel nieuws te verzinnen, uit te proberen en hier opnieuw van te leren. Precies dat doen we hier. Structureel, waar mogelijk fact based, met zowel een wetenschappelijke als een praktische onderbouwing. Want daarmee kunnen we stappen zetten.

Lees de publicatie

Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden engergiebesparing