HomeMates

Leren van elkaar in tijden van verandering

Anke van Hal (Nyenrode Business Universiteit), Matthijs Uyterlinde (VerweyJonker Instituut) & Nina Tom (Platform31) - mei 2023

We leven in onrustige tijden die zich kenmerken door grote veranderingen. Er wordt wel gesproken van een opstapeling van crises: op het terrein van energie en klimaat (inclusief stikstof, biodiversiteit en grondstoftekorten) en ook als het gaat om vertrouwen (in de overheid en in elkaar) en om geopolitieke spanningen. En dat terwijl we nog maar net bekomen zijn van de coronacrisis. Transitiehoogleraar Jan Rotmans1 heeft het dan ook niet voor niets over een ‘polycrisis’, die zich kenmerkt door grote chaos omdat oude systemen niet meer voldoen terwijl nieuwe systemen nog niet zijn opgebouwd. Zijn boodschap is dat we zo snel mogelijk naar nieuwe stabiele systemen moeten, en dat kan alleen door dingen anders te doen dan we zijn gewend. En op een holistische wijze, want wat de situatie nog complexer maakt, is dat alles met elkaar samenhangt.

Lees de publicatie

Leren van elkaar in tijden van verandering