HomeMates

Opgaven Verbinden in de Wijk

Matthijs Uyterlinde, Anne Kunst, Anke van Hal - juni 2021

We staan in Nederland voor een enorme opgave met de energietransitie. In dat kader moeten in 2050 alle woningen van het aardgas zijn losgekoppeld en duurzaam worden verwarmd. Om dat te bereiken moet er al op korte termijn veel gebeuren. Het betreft echter een zeer complexe en uitdagende opgave die bewoners direct raakt. Daarom is het essentieel dat geborgd wordt dat de bewoners goed worden betrokken en dat de aanpak haalbaar en betaalbaar is.

In kwetsbare wijken is het bereiken van deze doelstelling nog moeilijker dan elders. Dit omdat veel bewoners in die wijken vaak een krappe beurs hebben en geregeld ook met sociale problematiek te maken hebben, waardoor aandacht voor de energietransitie beperkt blijkt. Wat eigenlijk in alle wijken geldt, geldt daarom extra in deze wijken: om het aardgasvrij maken van woningen en wijken aantrekkelijk te maken voor deze bewoners, is het belangrijk de energieopgave te verbinden met dat wat bewoners echt belangrijk vinden.

In deze publicatie bundelen we de oogst van de inspiratiereeks ‘Opgaven Verbinden in de Wijk’. De boodschap van dit inspiratieboek is dan ook: opgaven verbinden is complex, maar de praktijk laat zien dat het kan. Deze bundel is opgebouwd in vier delen: opgaven verbinden in de praktijk, de leefwereld centraal, mensgerichte koppelkansen en gebiedsgerichte koppelkansen.

Lees de publicatie

Opgaven Verbinden in de Wijk