HomeMates

Stimuleren van duurzaam gebruik verwarming

- april 2023

Hoe kunnen we bewoners motiveren om minder energie te verbruiken in hun woning? Met deze vraag kwamen Provincie Utrecht Regioplatform en Woningcorporaties Utrecht (RWU) - met Cazas Wonen als aanjager - bij gedragsbureau Duwtje. RWU heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan, en het thema duurzaamheid is natuurlijk enorm actueel. Inmiddels zijn in een groot gedeelte van het woningbezit al technische verduurzamende maatregelen getroffen. Toch is de vermindering van CO2 uitstoot als gevolg van deze maatregelen minder dan verwacht


Als de basis al op orde is, maar het effect toch uitblijft, waar ligt dan het probleem? En waar de oplossing? Het antwoord op beide vragen is: menselijk gedrag.

Uit de analyse kwam het verbruik van de verwarming als kansrijk gedrag naar voren, denk aan de verwarming een graad lager zetten, tussendeuren sluiten en alleen kamers verwarmen waar je bent. Ondanks dat de wereld compleet veranderde en de energieprijzen explodeerden, hebben we waardevolle lessen geleerd.

Lees de publicatie

Stimuleren van duurzaam gebruik verwarming