HomeMates

Verduurzamen mét bewoners

Anke van Hal, Niels Götz - maart 2022

De energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren. Dat was het doel van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken van Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten. In kwetsbare wijken kampen bewoners bovengemiddeld met problemen. Hen betrekken is echter cruciaal voor succes. Psycholoog Niels Götz van 5plus1 en prof. dr. ir. Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen aan Nyenrode, schreven een publicatie over de ervaringen met het betrekken van bewoners bij deze uitdagende opgave.

Deze publicatie vat inzichten uit praktijk en wetenschap samen. Het proces van de energietransitie wordt aan de hand van een casus van een fictieve wijk beschreven. In het slot volgt een reflectie op de procesbeschrijving in de fictieve wijk vanuit de kennis die in het eerste deel is beschreven en vanuit aanvullende (praktijk)kennis.

Lees de publicatie

Verduurzamen mét bewoners