HomeMates

'Crash course' Verduurzaming van Kwetsbare Wijken Crash course

Ontwikkeld door: Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut
Doelgroep: Beleidsmedewerkers en uitvoeringsprofessionals die werken bij een organisatie die bezig is met de wijkgerichte aanpak van de aardgasvrij-opgave.
Kosten: In overleg

Begin 2022 werd het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken afgerond. Om de opgedane practice-based kennis, inzichten en methodieken te verspreiden en borgen in de praktijk organiseren we in 2022 diverse kennissessies, ondersteunen we enkele gemeenten en hun partners individueel bij implementatie, en behouden en breiden we ons bestaande netwerk – en daarmee onze kennis – uit. Zo houden we zicht op relevante ontwikkelingen, blijven we knelpunten identificeren, en leren we wat de werkzame elementen zijn voor een integrale aanpak in kwetsbare wijken.

Het blijkt het in de praktijk nog knap lastig om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. Daardoor wordt de verduurzaming vaak alsnog eenzijdig als een technisch vraagstuk opgepakt, en dat is zonde. Daarom ontwikkelden Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut een crash course voor gemeenten en hun partners. We gebruiken hiervoor onder meer onze ervaringen uit drie jaar experimenteren met achttien gemeenten.

Crash course
Met voorbeelden uit binnen- en buitenland laten we zien dat er grote kansen liggen in een samenhangende aanpak van de duurzaamheids- en leefbaarheidsopgave. Niet alleen groeit daarmee het draagvlak onder bewoners, ook levert het op lange termijn betere wijken op. De training heeft als doel inzicht en handelingsperspectief te bieden aan professionals die betrokken zijn bij de energietransitie in kwetsbare wijken. Na deze training hebben deelnemers inzicht in:

Doelgroep(en)
De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers en uitvoeringsprofessionals die werken bij een organisatie die bezig is met de wijkgerichte aanpak van de aardgasvrij-opgave. Denk aan gemeenten, woningcorporaties, wijkorganisaties, energie- en netwerkbedrijven en bouw- en installatiebedrijven. De samenstelling van de groep kan verschillen, bijvoorbeeld intern bij één gemeente, bij een gemeente samen met wijkpartners of meerdere gemeenten bij elkaar (binnen bijvoorbeeld de provincie).

Praktische informatie
Goed om te weten:

Langere ondersteuning
Wij bieden ook de mogelijkheid om uw gemeente langer te laten begeleiden bij de wijkgerichte aardgasvrijtransitie. Een blauwdruk voor zo’n ondersteuningstraject is er niet; we leveren daarom maatwerk. Voorbeelden van wat we kunnen aanbieden zijn sessies rondom integraal samenwerken, supervisie om uw team te helpen om te gaan met specifieke knelpunten en kennissessies rondom koppelkansen, het maken van een wijkanalyse, het opzetten van een integraal planproces en bewonersparticipatie.

Meer informatie
Voor meer informatie en contactgegevens, zie de website van Platform31.