HomeMates

De 3e succesfactor ontrafeld

M. van Lidth de Jeude, J. Mastop, M. Coen, A. van Hal - oktober 2017

Al ruim dertig jaar wordt gestreefd naar het energiezuiniger maken van de bestaande woningbouw. Ondanks subsidies en de ontwikkeling van innovatieve technieken, is nog geen sprake van grootschalige realisatie. Zeker niet waar het renovaties met hoge energieambities betreft. Voor opschaling is inzicht nodig in de gedrags- en organisatieprocessen die van invloed zijn op de realisatie. Dat is – naast geld en techniek – de derde succesfactor.

Lees de publicatie

De 3e succesfactor ontrafeld