HomeMates

De eerlijke klimaatagenda

- mei 2021

Een nieuw kabinet zal het klimaatbeleid aanzienlijk moeten versnellen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 nog te kunnen bereiken. Meer is nodig dan het Klimaatakkoord dat er al ligt. Deze transitie gaat daarmee een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven van Nederlanders: Hoe ze werken en ondernemen, hoe ze wonen en hoe ze zich vervoeren.

Deze transitie kan alleen slagen als iedereen mee kan doen. Iedereen moet een goede baan kunnen vinden. De benodigde maatregelen moeten betaalbaar en uitvoerbaar zijn voor alle burgers, ook die met de kleinste beurs, en voor alle toekomstbestendige bedrijven, ook de kleinsten. Klimaatbeleid moet dus niet alleen sneller, het moet ook breder. Iedereen moet kunnen meedoen.

Wij zijn een brede en diverse coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers- en natuurorganisaties. De agenda die wij hier presenteren is een aanvulling op het Klimaatakkoord en andere plannen die wij al op tafel hebben gelegd om de transitie de komende jaren de benodigde versnelling te geven. Met deze agenda leggen wij een extra ambitie op tafel, nieuwe voorstellen waardoor de komende jaren ook de mensen voor wie dit nu financieel niet haalbaar is de voordelen kunnen ervaren van een klimaatbestendig Nederland.

De eerlijke klimaatagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Farid Tabarki en wordt gesteund door: Milieudefensie, FNV, Techniek Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie NVDE, MVO Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Aedes, Woonbond, Nibud, Natuur en Milieufederaties, Nationale Jeugdraad, World Class Maintenance, Stichting Probos, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Fietsersbond, Reizigersvereniging Rover, Federatie Nederlandse rubber- en kunststofindustrie NRK, Our New Economy, MKB Amsterdam.

Lees de publicatie

De eerlijke klimaatagenda