HomeMates

Eerst bewonersbelangen, dan pas milieu

Anke van Hal, Birgit Dulski, AnneMarij Postel, Koen Fischer (layout) - maart 2011

Veel corporaties worstelen met hetzelfde probleem; op papier hebben ze zich gecommitteerd aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen maar voor bewoners heeft duurzaamheid (nog) geen urgentie. Het is daardoor erg moeilijk de papieren duurzaamheidsdoelstellingen te vertalen naar de praktijk. De volgende vraag leeft daarom bij veel corporaties; hoe krijgen we bewoners enthousiast voor milieumaatregelen?

Het Center for Sustainabiliy (CfS) in Nyenrode gaat er vanuit dat er bij het streven naar een fusie van belangen sprake moet zijn van een volgordelijkheid in de belangen van people, planet en profit. Eerst moet je de belangen van mensen in beeld krijgen zodat je daarna die belangen kunt behartigen met maatregelen waar ook het milieu bij gebaat is. Pas daarna speelt de financiële haalbaarheid een rol. Immers; als mensen iets heel graag willen, zullen ze hun uiterste best doen ervoor te zorgen dat ze het gefinancierd kunnen krijgen.

Het is deze benadering die centraal staat in dit onderzoek. In opdracht van woningcorporatie HaagWonen en energiebedrijf Eneco heeft het CfS nader onderzocht wat deze benadering bij het streven naar de verduurzaming van het woningbestand van een corporatie concreet betekent. Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een format voor een praktische aanpak waarmee HaagWonen en Eneco, maar ook andere bij deze opgave betrokken partijen, in de nabije toekomst aan de slag kunnen gaan. Een aanpak met een simpele boodschap: Eerst bewonersbelangen, dan pas milieu.

Lees de publicatie

Eerst bewonersbelangen, dan pas milieu