HomeMates

Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken

Duivenvoorden, A., Kunst, A., Sterrenberg, L. - september 2020

In veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan, is de energietransitie niet de enige opgave. Er spelen ook andere zaken op het gebied van leefbaarheid die voor bewoners dichterbij en urgenter zijn dan het klimaatprobleem. Denk aan schuldenproblematiek, eenzaamheid, onveiligheid of een slechte gezondheid. Het rapport Betere wijken dankzij de energietransitie? (2019) maakt duidelijk dat de kansen om opgaven op wijkniveau met elkaar te verbinden in de praktijk lang niet altijd verzilverd worden.

Lees de publicatie

Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken