HomeMates

Inventarisatie potenties voor CO2-reductie in woongebouwen in de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring in Amsterdam

A. van Hal, B. Dulski, A.M. Postel - februari 2010

In opdracht van de gemeente Amsterdam, Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) heeft het Center for Sustainability (CfS) van de Business Universiteit Nyenrode een onderzoek uitgevoerd naar de potenties voor CO2-reductie in woongebouwen gelegen in de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring, die in bezit zijn van woningcorporaties. Deze groep gebouwen is niet beschermd volgens de Monumentenwet, maar er worden vanuit het door centrale stad en de stadsdelen vastgestelde welstandsbeleid, dat de basis vormt voor de beoordeling van plannen door de Commissie voor Welstand en Monumenten, eisen gesteld aan het behoud van de cultuurhistorische waarden. Hierdoor worden de ingrijpmogelijkheden aan de buitenkant van deze gebouwen beperkt.

Lees de publicatie

Inventarisatie potenties voor CO2-reductie in woongebouwen in de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring in Amsterdam