HomeMates

Verzameling blogs: Lessen uit het verleden

A. van Hal - augustus 2016

Eigenlijk is het heel simpel: duurzaamheid gaat over de langere termijn. Het treffen van duurzaamheidsmaatregelen dus ook.

Onderzoek naar ‘geluk’ staat de laatste jaren hoog op de wetenschappelijke agenda. Ook, in toenemende mate, onderzoek naar de relatie ‘geluk en (woon)plek’. In het onderzoek zijn diverse recente bevindingen op basis van deze soms zeer grootschalige onderzoeken als uitgangspunt genomen (in de vorm van een literatuurstudie). De resultaten hiervan zijn gelegd naast de ervaringen en meningen van bewoners over de zes onderzochte eco-wijken. Vervolgens zijn de conclusies van deze vergelijking voorgelegd aan professionals die nu intensief bij de opgave van vergaande energiebesparing in de bestaande woningbouw zijn betrokken. Wat kun je volgens hen leren van de ervaringen uit het verleden?

In ‘leren van het verleden’ geeft Anke van Hal door middel van verschillende blogs antwoord op meerdere vragen die opspelen met betrekking tot het verduurzamen van uw woning.

Lees de publicatie

Verzameling blogs: Lessen uit het verleden