HomeMates

Het gevaar van een leuk team

13 januari 2021

“Wij zitten met ons team op één lijn” vertelde de Manager Vastgoed me trots. Mijn alarmbellen gaan meteen af. Want is dat wel zo gunstig? Het lijkt ideaal dat iedereen het met elkaar eens is. Beslissingen worden snel genomen en iedereen is tevreden. Het streven naar overeenstemming weegt in zo’n team zwaarder dan kritisch zijn.

Een voorbeeld: Een team moet een belangrijke beslissing nemen over de toekomst van een complex. Feiten worden verzameld en er wordt goed gekeken naar hoe de situatie nu precies is. “Wat is al gedaan en door wie?” “Op welke ervaringen kunnen we bouwen?” Vervolgens kijkt de groep naar de invloed die het resultaat zal hebben op de bewoners en op de mensen van de eigen afdelingen. “Hoe zullen de verschillende partijen reageren?” En tot slot: “Wie van onze corporatie committeert zich om de oplossing uit te voeren.” Knopen worden doorgehakt en iedereen voelt zich goed.

Teams zijn de bouwstenen die een organisatie bijeenhouden. Succesvolle teams zorgen voor positieve resultaten en een verhoogde productiviteit, zonder hierbij tijd te verliezen en kansen te missen. Maar zelfs voor de beste teams is het goed om hun performance regelmatig onder de loep te nemen – vooral in tijden van verandering. Met welk team je ook werkt, teamontwikkeling inspireert mensen om beter samen te werken zodat het succes van de organisatie wordt versterkt. Ik zet hiervoor vaak MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) in. Dit instrument biedt een uniek inzicht in wat mensen beweegt, waarmee je snel in staat bent een teamanalyse te maken en strategieën kunt vormen voor het vergroten van teamprestaties.

Teamontwikkeling leidt tot:

Het team in het hierboven genoemde voorbeeld lijkt succesvol maar is volgens mij niet in balans. Geld wordt te gemakkelijk uitgegeven, voor- en nadelen worden niet goed onderzocht. Er worden dus belangrijke stappen overgeslagen. We missen de inbreng van mensen die graag in mogelijkheden denken. “Welke mogelijkheden zouden we hebben als er geen beperkingen waren?” Mensen die in één oogopslag een stip op de horizon kunnen zetten. Mensen van de grote lijnen en de dwarsverbanden. Ook blijkt dat in bovengenoemd beslissingsproces mensen worden gemist die graag objectief en van een afstand de situatie willen beoordelen. Op basis van harde en logische criteria.

Staar je niet blind op alleen de goede harmonie in het team. Durf op zoek te gaan naar de verschillen, de irritaties desnoods. Die zorgen voor dynamiek en uiteindelijk voor goede beoordelingen en weloverwogen beslissingen.

Techniek is bijzaak De kunst van omgaan met 'kinderziekten'