HomeMates

Amsterdam; omvangrijk participatietraject

Auteur: Anke Het project De Koningsvrouwen van Landlust in Amsterdam heeft grote historische waarde. Het betreft namelijk de eerste strokenverkaveling voor arbeiderswoningen in Amsterdam.

Amsterdam; omvangrijk participatietraject

© Open Haard

Bij de omvangrijke renovatie van dit project, bijna 75 jaar na oplevering, werden de bewoners intensief betrokken. Het participatietraject kent 11 onderdelen, variërend van een excursie en monitoring van een proefportiek tot een vrouwenraad en kinderraad. Energiebesparing vormde een belangrijk uitgangspunt maar vanwege de monumentale status mocht aan de buitenzijde niet worden geïsoleerd. Daarom werd gekozen voor een box-in-box isolatieconcept voorzien van de modernste installatietechnieken.

De betrokkenheid van de bewoners leidde tot onorthodoxe aanpassingen. Zo werd voor plafondverwarming gekozen omdat de bewoners sterke voorkeur hadden voor kleden en vloerbedekking op de vloeren. Om te voorkomen dat voor elke technische ingreep mensen over de vloer zouden komen kregen de woningen een extra entreeruimte die ook door de corporatie toegankelijk is, met daarin, naast het warmterugwinningssysteem, ook een ruimte om schoenen op te bergen. Een voorziening die door de bewoners erg werd gemist.

Om ook de bewoners te bereiken die weinig de deur uit gaan en niet goed Nederlands spreken zijn kinderen via de buurtschool ingeschakeld. Samen met de architect maakten zij woningplattegronden in de vorm van maquettes. Ook interviewden zij hun ouders thuis; Wat vindt u van uw huis? Hoe zou u gerenoveerde woning eruit moeten zien? Van deze filmpjes maakten zij een documentaire.

Bij zo’n complex project als dit gaat natuurlijk niet alles goed. Het proces werd dan ook goed gevolgd en geëvalueerd. Een belangrijke les die de corporatie trok uit deze ervaring is dat je niet te stellig moet zijn in het communiceren over de te verwachten besparingen. Een vernieuwde woning leidt immers tot hernieuwd gedrag hetgeen ook het theoretisch vastgestelde nieuwe energieverbruik beïnvloedt.

Amsterdam, het restauratieproject Koningsvrouwen Offenbachlaan Heerenveen; bijzonder samenwerkingsverband