HomeMates

Bergen op Zoom; duurzaam wonen kopen bij Reimarkt

Auteur: Anke In de zomer van 2012 besloot woningcorporatie Stadlander mee te doen met het project Slim & Snel (www.slim-en-snel.nl) met 600 woningen in de regio Bergen op Zoom; 300 van Stadlander en 300 in particulier eigendom. De 600 woningen zijn verspreid over vier gemeentes en tien woonkernen en de ambitie was om de woningen naar een hoog energieambitieniveau te renoveren en voor weer 25 jaar exploitabel te maken. Maar de corporatie wilde ook de huiseigenaren van de tussenliggende woningen een aanbod doen ten aanzien van het verbeteren van de energieprestatie.

Bergen op Zoom; duurzaam wonen kopen bij Reimarkt

© Frank Hanswijk

Het traject startte met een zoektocht naar de juiste consortia. Zij moesten voldoende verbindend vermogen en daadkracht hebben om de complexiteit van de opgave aan te kunnen. Na een oproep waarop massaal werd gereageerd werden de drie meest innovatieve consortia geselecteerd. Deze selectie was voornamelijk gebaseerd op het vertrouwen in de consortia en is gemaakt volgens de Soft Selection Methodology . Tijdens een aantal samenwerkingsdagen werden ideeën verder uitgewerkt en de wensen op scherp gezet. Na de officiële indiening van de plannen bleek echter dat het concept van twee van de drie consortia, niet aan de gestelde eisen voldeed. Alleen het consortium Reimarkt kon officieel door. Dit was een grote teleurstelling voor Stadlander want er was veel respect voor de grote mate van creativiteit van alle drie de consortia. Eind 2014 zijn de oorspronkelijke leveranciers, vanwege het niet kunnen voldoen aan de oorspronkelijke vraag, gewisseld voor andere leveranciers die momenteel de producten als prototype aan het bouwen zijn. De praktijk blijkt dus lastiger te zijn dan de inzet en creativiteit aan de voorzijde tijdens de aanbieding.

Reimarkt is een consortium van 24 bedrijven die samen een nieuwe winkelformule ontwikkelden. Het betreft een 100% marktinitiatief waar de consument écht kan gaan winkelen. De winkel functioneert volgens de retailformule waarbij wordt samengewerkt op het gebied van bewustwording en financiering. De focus en concurrentie ligt op productinnovatie. Of de woning nou volledig energieneutraal moet worden of er alleen een aantal zonnepanelen nodig zijn; bij Reimarkt vindt de klant helderheid over het aanbod én wat het oplevert. Ook de financiering wordt geregeld.

Door slimme productontwikkeling te stimuleren en geautomatiseerde systemen te ontwikkelen, kan Reimarkt verduurzaming veel effectiever aanbieden dan in een traditioneel renovatieproject. Reimarkt is doelgericht door het gebied eerst te scannen op kenmerken als woningtype, leefstijl en energieverbruik. Middels een geautomatiseerde quick-scan krijgen die bewoners gratis een persoonlijk duurzaamheidsadvies. Is de wens om te verduurzamen eenmaal aangewakkerd, dan kan de klant online en offline terecht voor advies op maat en wordt hij persoonlijk begeleid bij zijn aankoopproces.

Reimarkt, in een andere consortiumssamenstelling, werd later ook in Enschede geselecteerd door twee woningcorporaties waardoor de eerste Reimarkt van Nederland in die stad werd gerealiseerd. www.reimarkt.nl

Utrecht; one-stop-shop atelier Pak aan in Hardenberg