HomeMates

Haarlem; bewoners gaan zelf aan de slag

Doordat de sloop al langere tijd op de planning stond, is er afgelopen jaren minimaal onderhoud uitgevoerd aan het complex Aart van der Leeuwstraat en omgeving in Delftwijk (Haarlem Noord) en dat is goed zichtbaar! Dit complex uit 1055 bestaat uit 8 blokken, 32 portieken met in totaal 270 woningen.

Haarlem; bewoners gaan zelf aan de slag

Nadat er veel geschuif was geweest met de definitieve sloopdatum, bleek dat de woonblokken nog enkele jaren zouden meegaan. Vanuit de bewoners werden er door Pré Wonen signalen ontvangen dat het uiterlijk van de 8 woonblokken vrij snel achteruitging, terwijl bewoners er nog enkele jaren zouden blijven wonen. Doordat de sloopdatum in de nabije toekomst ligt is het niet meer te verantwoorden om hoge kosten te maken aan het complex. Toch wou Pré Wonen graag tegemoetkomen aan de behoefte van bewoners om de uitstraling van het gebouw te verbeteren.

Er werd gekeken naar verschillende oplossingen om de uitstraling van het complex te verbeteren met een likje verf, maar de professionele opties bleken allemaal te duur te zijn. Om tot een goede oplossing te komen waarvoor draagvlak bij de bewoners zou ontstaan, is het gesprek met de bewoners zelf aangeknoopt. Hieruit bleek dat het opfrissen van de entree het best haalbare resultaat zou zijn. In eerste instantie was er een brief rondgestuurd vanuit Pré Wonen met het voorstel om bewoners zelf aan het werken te zetten tegenover een eenmalige korting op de huurprijs. Deze brief werd vervolgd met een informatieavond waarbij 10 bewoners kwamen opdagen. Dit initiatief werd positief ontvangen en uiteindelijk zijn er 8 bewoners aan de slag gegaan met het verven van hun eigen portiek. Hiervoor zouden zij een eenmalige huurkorting van €100 per portiek ontvangen. Inmiddels zijn er 9 portieken die door bewoners worden opgeknapt en dit blijkt aanstekelijk, want er volgen meer aanmeldingen! De overige portieken zullen door het Buurtbedrijf Haarlem geschilderd worden zodat de uitstraling van alle portieken wordt verbeterd.

Bas de Jong: Vooraf was het niet bekend of er bij de bewoners genoeg draagvlak zou zijn om zelf aan de slag te gaan met de portieken. De meeste bewoners waren alleen bereid hun eigen portiek aan te pakken, op drie enthousiaste bewoners na. Deze mensen hebben uiteindelijk 4 portieken gedaan, waarna ze andere mensen hebben geïnspireerd ook mee te doen. In eerste instantie waren we bang voor de reacties van bewoners op het plan, aangezien de sloop van de woningen al aangekondigd was. Achteraf gezien heeft het zeker goed gewerkt. Naast dat de portieken opgeknapt zijn, is door de werkzaamheden op straat de buurt ook weer levendig geworden en hebben buren elkaar leren kennen. Dit brengt naast een visuele verbetering meteen een sociaal aspect met zich mee. Het concept van de bewoners zelf klusjes laten uitvoeren tegen een vergoeding zou zeker vaker gebruikt kunnen worden wanneer het geld voor professionele hulp niet beschikbaar is.

Nijmegen; samen grootschalig renoveren in bewoonde staat Noodlift noodzakelijk?