HomeMates

Leeuwarden; prijswinnend wijkbedrijf

Auteur: Anke In het kader van het project Slim & Snel (www.slim-en-snel.nl) deed woningcorporatie WoonFriesland in 2012 een oproep aan het bedrijfsleven om 194 galerijwoningen, 95 grondgebonden huurwoningen en 41 grondgebonden koopwoningen in Leeuwarden een kwaliteitsimpuls te geven. Hiervan moesten zowel de energieprestatie als de woning zelf verbeterd worden.

Leeuwarden; prijswinnend wijkbedrijf

© Harry Cock

Het ging om een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook de leefbaarheid in de wijk een belangrijke rol speelde. Het ontwikkelde vraag- en aanbodproces moest passen binnen het bestaande aanbestedingsbeleid. Voor WoonFriesland ging het er niet alleen om iets op een andere of nieuwe manier te doen, maar juist om iets nieuws te creëren. Het te ontwikkelen proces moest leiden tot een ander type productresultaat: baanbrekende, herhaalbare en innovatieve renovatieconcepten.Winnaar werd uiteindelijk wijkbedrijf Bilgaard (www.wijkbedrijfbilgaard.nl). Binnen dit wijkbedrijf brengt de wijk vier voordelen voor bewoners samen waaronder energie besparen met behulp van een energiecoach en duurzame energie-opwekking in de vorm van biomassakachels en zonnepanelen. Maar het brengt dus ook grootschalige energierenovaties tot stand. Daarnaast zorgt het wijkbedrijf voor werk in de wijk. Dit werk bestaat onder meer uit hand- en spandiensten tijdens de uitvoering van de woningverbetering, groenonderhoud, woningonderhoud en zelfs klusdiensten, schoonmaak, vervoer van mindervaliden en sociale hulp, zoals samen boodschappen doen of naar de bibliotheek. Deelnemers kunnen voor hun werkzaamheden tot een maximum van €1.500,- per jaar ontvangen. Tenslotte zet het wijkbedrijf ook in op een prettigere woonomgeving. Dit door samen met de bewoners veel aandacht te besteden aan de openbare ruimte. De ambities op dit vlak zijn samengevat met de slogan ‘Bilgaard Bloeit!’

In oktober 2014 won wijkbedrijf Bilgaard de landelijke Herman Wijffels Innovatieprijs.

Krimpen aan de IJssel; openbare jurybijeenkomsten Utrecht; one-stop-shop atelier