HomeMates

Homemates in de praktijk

13 januari 2021
Doris de Bruijn
Doris de Bruijn
Renovatie Consultant

Practice what you preach, dat is voor mij waar HomeMates om draait. Er zijn teveel netwerken die, met alle goede bedoelingen daargelaten, verzanden in praatclubjes waarbinnen iedereen het met elkaar eens is en naar anderen wordt gewezen om te veranderen. Er ontstaan interessante gesprekken en contacten, maar de aansluiting met de buitenwereld blijkt vaak lastig en doorpakken is al helemaal een uitdaging.

Wat maakt HomeMates dan anders?

Het unieke van HomeMates is dat het verder gaat dan alleen de renovatieopgave; de menselijke kant wordt als succesfactor ingezet. Bewust wordt er binnen HomeMates gezocht naar kennis vanuit de gedragswetenschappen en psychologie die toegepast kan worden in energiebesparingsprojecten in de gebouwde omgeving. En dat vind ik nu zo interessant. Alle leden zijn op hun kwaliteit en affiniteit met deze onderwerpen persoonlijk uitgenodigd. Zo zorgen we ervoor dat er een goede spreiding van disciplines en kwaliteiten aanwezig is. Het gaat om samenwerking, enthousiasmeren, motiveren en doorpakken. Factoren die we vaak negeren maar die wel het slagen of falen van een project kunnen bepalen.

Wat heeft u daar aan?

Stel u bent bezig met een project met als doel energiebesparing in woningen te realiseren en dit project loopt vast. De masterclass ‘Duurzame kwaliteitsimpuls gebouwde omgeving’ kan dan uitkomst bieden. Met een aantal HomeMates komen we langs om samen met u in een middag of ochtend het probleem te ontrafelen en vanuit verschillende invalshoeken te zoeken naar nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen en concrete vervolgstappen. Het is een pressure cooker die verrassende resultaten op kan leveren en een nieuwe impuls kan geven aan uw project.

Dit klinkt mooi op papier, maar werkt het ook in de praktijk?

Om dat te onderzoeken hebben een aantal HomeMates een try-out gedaan in Apeldoorn. Het betrof een zogenaamde patstelling; de betrokken partijen erkenden allemaal het probleem maar hadden geen idee hoe tot een oplossing te komen. In het kader van het vertrouwelijke karakter en de gevoeligheid van het onderwerp kan ik niet ingaan op de inhoud van de case maar kan ik wel een doorkijkje geven van de resultaten.

Opvallend was dat het alle deelnemers, zowel de probleemeigenaren als de HomeMates, weinig moeite kostte om met creatieve ideeën en dromen over oplossingen te komen voor dit (ogenschijnlijk) complexe probleem. De flip-overs stroomden vol met suggesties. Nog opvallender was dat we met het onderdeel waarin er bezwaren gezocht moesten worden relatief snel klaar waren. So far so good. Het moeilijkste bleek echter het laatste onderdeel waarin de (wilde) ideeën omgezet moesten worden in concrete acties en vervolgstappen. Hier vielen de probleemeigenaren stil en ontstond de neiging om terug te vallen in de default modus, met de armen over elkaar en naar een ander wijzen voor eerste acties.

Gelukkig wisten de HomeMates in deze redelijk pittige discussie het besef te creëren dat met deze instelling alle inspanningen van die middag voor niets geweest waren en het probleem geen stap dichterbij een oplossing komt als er geen acties aan gekoppeld worden. Beginnen aan een dergelijke opgave is niet vrijblijvend en het zou zonde zijn om nu niet door te pakken. Dus is er afgesproken om een vervolgmeeting te plannen met alle stakeholders om concrete acties uit te zetten.

Kortom: geslaagde try-out met een paar schoonheidsfoutjes die op dit moment worden weggepoetst en dan klaar is voor het echte werk. Wij staan in de startblokken om onze tanden in uw probleem te zetten. Durf u dit aan?

Verhalen over de derde succesfactor Energieplein20