HomeMates

Verhalen over de derde succesfactor

13 januari 2021

HomeMates is nu een paar weken in de lucht en langzaamaan begint zich een flinke stapel met mooie verhalen te vormen. Verhalen over wat wij ‘de derde succesfactor van energiezuinig renoveren’ noemen. Geen verhalen dus over goed functionerende technieken of slimme financieringsconstructies ( de twee andere succesfactoren) maar over allerlei andere, meer ‘zachte’ factoren die bijdragen aan het succes van een project.

Dat die zachte factoren nodig zijn heeft de geschiedenis ons wel geleerd. We zijn immers al jaren bezig met deze opgave. Al sinds de jaren tachtig eigenlijk. En wie een blik in die geschiedenis werpt ziet meteen dat én voldoende budget én goede technieken alleen niet voldoende zijn. We hebben namelijk best welvarende periodes achter ons. Met veel subsidie en met, ook toen al, heel veel slimme technieken. Er is dus meer nodig. En dat meer heeft er vooral ook mee te maken dat de bestaande woonomgeving doordrenkt is van emoties. Wat voor een bouwprofessional een woning of een huis is, is voor de bewoner een thuis en dat maakt dag en nacht verschil

De afgelopen jaren deden we veel onderzoek om na te gaan wat die derde succesfactor nu precies inhoudt en hoe je concreet handen en voeten aan die emotie gerelateerde aspecten kunt geven. Door onze oogharen naar al dat onderzoek kijkend valt dan vooral op dat veel factoren van grote invloed zijn die door professionals juist vaak als kleine, relatief onbelangrijke, details worden beschouwd. Niet gek, want het kennisgebied dat hier over gaat, de gedragswetenschappen, blijft in de opleiding van bouwprofessionals vooralsnog sterk onderbelicht. Vandaar ook dat veel onderzoek van ons zich de laatste jaren juist richtte op de integratie van die kennis in de praktijk van het energiezuinig renoveren. En daarom ook onze oproep voor mooie verhalen. Verhalen die dat wat wij in ons onderzoek vonden, bevestigen of aanvullen. Verhalen over de impact van vertrouwen bijvoorbeeld en over respect voor de angst van bewoners voor gedoe en troep. (Zo’n mooi verhaal! Er schijnt een installateur te zijn die veel meer werk krijgt nu hij bij mensen aanbelt met een stofzuiger in zijn hand in plaats van zijn gereedschapskist. Zo eenvoudig kan het zijn!) Ook het accepteren van het feit dat de meeste bewoners andere zaken meestal veel belangrijker vinden dan energiebesparing speelt een rol. Een veilige woonomgeving bijvoorbeeld of, zoals een mooi Engels voorbeeld laat zien, een opgeruimde zolder. De creativiteit om daar een link mee te leggen levert ook mooie verhalen op.

En dat soort verhalen verzamelen we dus. Verhalen over samen willen (de professionals willen meestal wel, maar hoe krijg je de bewoners enthousiast?), samen brengen (het koppelen van energiebesparing aan die aspecten waar bewoners hogere prioriteit aan geven) en samen werken (het met elkaar voor elkaar krijgen dat die koppeling in de praktijk ook echt wordt gelegd). We hebben al veel verhalen maar we weten ook dat er nog veel meer zijn die we niet kennen. Vertel ze ons! En het liefste voor 30 november aanstaande want na die dag gaan we de vijf mooiste selecteren. Voor een serie in Cobouw en als basis voor een inspirerende en praktische masterclass in februari volgend jaar. Geef ons je verhaal!

Website als groeidiamant Homemates in de praktijk